Downloads

Op deze pagina kunt u al onze documenten en formulieren downloaden

                 AES Sketch Form                                           Deze kan gebruikt worden in combinatie met een dekcertificaat van een alternatief stamboek om een nakomeling bij ons te registreren. Let op! Het is dus niet mogelijk om deze zonder ondertekend dekcertificaat te gebruiken.
  AES Genetics Form       DNA aanvraag formulier
 

Rules & Regulations

Onze reglementen

  Fokprogramma Het fokprogramma van Stichting AES 
  Paspoort verloren

Aangifteformulier paspoort verloren

  Eigenaarswijzigingsformulier Aangifteformulier eigenaarswijziging paard            
  Aankoopverklaring Aankoopverklaring voor bewijs aankoop paard